« رستوران تک ستاره هفتکل »

مدیریت حاج نصراله ولی پور چهارده چریک

آدرس : هفتکل ، میدان انقلاب

تلفن های تماس :

 

4131 - 4358 - 061

 

3341 - 391 - 0916