آدرس : هفتکل ، پائین تر از فلکه ساعت جنب کتابفروشی رفیعی

تلفن های تماس ؛

موسی اسمی :

۱۰۱۴ - ۹۱۸ - ۰۹۱۶

1014- 918 - 0916