( تهیه تصویر با کمک از http://parsdle.ir )

سلام هفتکلی عزیز

در این بخش می توانید در قالب ارسال نظر برای ما دیدگاه ها و پیشنهادات خود را نسبت به اینکه چگونه می توانیم شهر بهتری داشته باشیم ؟ را برای ما ارسال کنید و مطمئن باشید که دیدگاه و پیشنهادات شما نتنها به نظر سایر همشهریان عزیز بلکه مورد توجه تمامی مسئولین و مدیران گرامی در سطح شهر هم خواهد رسید ...

ضمن آنکه اگرچه می توانید برای ارسال نظر از نام مستعار هم استفاده کنید اما نام حقیقی شما وجود نیازها را بیشتر آشکار و مورد توجه می کند ...