سلام هفتکلی عزیز

امکان ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی به تمامی نقاط کشور پذیرفته می شود :

نرخ ارسال پیامک برای هر 1000 شماره و به صورت تک پیام برابر 20000 تومان است و حداقل تعداد ارسال پیامک ها 3000 پیامک تک صفحه ای  یا 1500 پیامک دو صفحه ای یا 1000 پیامک سه صفحه ای می باشد.

امکان ارسال به شماره های خاص شما ( شماره هایی که شما به صورت دستی قصد ارسال پیامک به آنها را دارید ) وجود دارد که هزینه ی ثبت شماره ها جداگانه و البته فقط برای بار اول محاسبه می شود و هزینه ی ارسال پیامک ها هم جداگانه

ارسال پیامک برای مخاطبین هفتکلی با شرایط ویژه امکان پذیر است و شما انتخابی 14000 شماره تلفن زنده ( که به صورت دستی حذف و اضاف و به روز می شوند ) را خواهید داشت

برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید :

رضا بهرامی :

9623 - 547 - 0916