با درود ؛

برای ثبت شماره خود در این دفترچه تلفن ؛

* توجه داشته باشید که تا اطلاع ثانوی ثبت شماره تلفن رایگان می باشد !

* مشخصات خود که شامل ؛ شماره تلفن / ها ، آدرس ، نوع و کسب و خدمات (بصورت خلاصه) و فقط یک تصویر مناسب می باشد را به آدرس تلگرام ما به شماره 0707 - 499 - 0939 ارسال کنید ...

* حتما در مشخصات خود در بخش آدرس نام شهر خود را هم وارد کنید !

* پس از بررسی در صورت عدم مشکل در حداقل زمان ممکن به درخواست شما ترتیب اثر داده خواهد شد.